crystal ball.png

水晶球A.I.

幫你做課堂配對... 簡直Magical!

A.I.系統會根據你為小朋友搜尋課堂嘅方式推薦更多適合嘅課程。只要註冊成為Classminer會員就可以經電郵收到 「A.I.配對」提供的課堂推介及優惠!

Stained Glass
shadow2_edited.png

就好似魔法水晶球...

睇吓見到咩課堂最適合你小朋友!

專為你仔女而設、最個人化嘅推介

A.I.系統點樣運作?當家長註冊及登入Classminer後,系統就會了解用戶嘅搜尋模式及報堂習慣,根據使用數據運算出家長及小朋友嘅獨特參數,然後發出個人化嘅「A.I.配對」電郵,提供最貼切嘅補習興趣班推介。務求充分滿足小朋友自身嘅學術需要及發揮獨特所長 - 就好似烏卒卒嘅水晶球咁!

繼續進化A.I.系統

未來幾個月,Classminer 搜尋引擎更會添加即時嘅A.I.搜尋結果 – 利用A.I.系統將最合適嘅課堂優先排序,更會喺主頁版面上列出即時嘅「A.I.為你推介」,亦會引用Baby Kingdom 論壇數據了解課堂受歡迎程度及口碑優化A.I.系統。請大家拭目以待!

Stained Glass

點先可以用水晶球A.I.

只要註冊成為Classminer會員就用得!*

登入後就全自動進行…正常使用搜尋器,

再等待每星期定期發出嘅「A.I.配對」電郵喇!

crystal ball.png

*請留意﹕親子王國Baby Kingdom、教育王國 Education Kingdom及 Classminer嘅會籍係共通嘅。有前者會籍嘅用戶就可以直接登入Classminer。